PHÒNG CLASSIC, RESIDENCE, SUITE VÀ VILLA

Cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời

Phòng Khu F, Gồm 18 phòng, 04 người/phòng

Liên hệ

Phòng tập thể, Gồm 07 phòng, 06 người/phòng.

Liên hệ

Phòng Khu B, Gồm 17 phòng, 04 người/phòng.

Liên hệ

Số lượng gồm 07 phòng, 04 người/phòng. Các phòng đều view hướng biển.

Liên hệ

Phòng Khu B, Gồm 03 phòng, 02 người/phòng

Liên hệ

Phòng Khu A, Gồm 10 phòng, 04 người/phòng.

Liên hệ

Top